Teamtraining Coachend lesgeven

Teamtraining coachend lesgeven


Als docent sta je  steeds meer tussen de leerlingen in plaats van voor de groep. Je wilt deze nieuwe stijl van lesgeven samen met je enthousiaste collega’s masteren!
Om de jeugd van tegenwoordig weer actief op school te krijgen heb je de laatste nieuwe tips & tricks nodig. Je weet als geen ander dat kwalitatief lesgeven een ‘fingerspitzengefühl’ is. Wordt daarom bewust van je communicatie en handelen.

* Vraag waarom ze dit moeten leren op de lange termijn!
* Stel samen met de leerlingen leerdoelen op.
* Stel bewust didactische (hogedenkorde) vragen terwijl je rondloopt.
* Stel de juiste feed-up, feed-forward en feedbackvragen.
* Laat leerlingen specifieke opbouwende feedback op elkaar geven.
* Neem daarbij een actieve luisterhouding.
* Én let op het proces en vaardigheden die effectief zijn
* Jij en je leerlingen met een groeigerichte mindset!

Samen met jou en je team trainen we in één maand je nieuw te ontwikkelen skill…… Zet individueel je professionaliseringsuren (d.m.v. coaching on the Job) hiervoor in  of start met het team een traject en ‘mindset-GO’.

Niemand weet echt wat goed en fout is! Het is een sprong in het diepe, maar dan wel met onze begeleiding! Wat is coachend lesgeven en welke veranderingen brengt het met zich mee? Coachend lesgeven is procesgericht en begeleidend van aard. De docent varieert van traditioneel frontaal naar leerlinggestuurd; coachend. Nieuwe concepten vragen om andere rollen en vaardigheden.Plan van aanpak

Introductie coachend lesgeven.
De basis van coaching tijdens projecten wordt aangeleerd. Waar kun je opletten? Persoonlijke en didactische coaching, proces en metacognitieve coaching, sociale en organisatorische coaching.

In de klas.
Analyse coachingsvaardigheden door video-interactie (laagdrempelig).
De tijd dat we urenlang analyseerde wat wel en niet goed ging is voorbij. Korte opnames met een gopro leggen kwaliteiten vast en vormen de basis om leerpunten aan te pakken.

Plan formuleren.
We stellen kleine haalbare doelen op die je uitprobeert in de praktijk. De doelen komen uit de door ons ontwikkelde observatielijst ‘coachend lesgeven’.

In de klas (eventueel begeleid uitvoeren)..
De opgedane kennis en doelen worden uitgeprobeerd. Stap uit het bekende en neem onzekerheid als motor.

Voortgang en nieuwe doelen formuleren.
We bekijken je vooruitgang en formuleren nieuwe kansen.
Je doorloopt het effectieve pad ‘plan-do-check-act’.

Feedback juiste vragen didactische vragen stellen